Hoe meegaan, reserveren en inschrijven bij Zwervers Leuven.

Inschrijvingsmodaliteiten

Omdat inschrijven op een correcte wijze belangrijk is en om alle misverstanden te vermijden, zetten we voor u enkele belangrijke punten op een rij:

Invullen van interesse’ tijdens het eindejaarsweekend is GEEN inschrijving. Dit geeft de organisator wel een idee van het aantal voertuigen dat kan verwacht worden.

Wie wil inschrijven voor een weekend of reis zal steeds EERST de verantwoordelijke voor de inschrijvingen bellen (geen boodschap inspreken) en pas DAARNA, als er nog plaats is, betalen. Maximun twee koppels kunnen samen inschrijven.

Inschrijven gebeurt steeds en UITSLUITEND bij de persoon die als verantwoordelijke staat vermeld voor de inschrijvingen van het betreffende weekend.

Je kunt inschrijven vanaf de datum en het uur vermeld in het boekje.

De betaling van het vermelde bedrag gebeurt steeds op het rekeningnummer van Zwervers Leuven - 3000 Leuven (IBAN:  BE 35 7340 3844 3937;  BIC: KREDBEBB) met vermelding weekend + nummerplaat.
Wie niet betaalt binnen de gevraagde periode komt onderaan de lijst (eventueel op de wachtlijst).