Aan de rechterkant heb je het meest.

SFI = de ionisatie dichtheid, hoe groter dit getal, des te beter de propagatie

SN =  het aantal zonnevlekken, hoe groter dit getal, des te beter de propagatie

A = Verstoring van het magnetisch veld afgelopen 24  uur, hoe lager dit getal, des te beter de propagatie

K = Verstoring van het magnetisch veld afgelopen 3  uur, hoe lager dit getal, des te beter de propagatie

Rechts staan de HF condities in woorden uitgedrukt. je hebt

 “poor”, de propagatie is slecht,

 “fair” de propagatie is matig,

 “good” de propagatie is goed,

“strong” de propagatie is zeer goed.

Geomag Field: geeft aan of er QRN is van het aardmagnetisch veld

Sig noise level: Geeft het gemiddelde ruisniveau aan, door Qrn kan het ruisniveau omhoog gaan. Ruisniveau 1-2 is normaal, daarboven begin je er last van te krijgen

MUF us boulder : De maximaal te gebruiken frequentie gemeten in Boulder, een plaats in de Verenigde Staten, die gebruik maakt van reflecties in de ionosfeer. Beneden de 14 is zelfs de 20 meter band gesloten. Boven de 28 is de 10 meter band (deels) open.   YMxtjM0AIi