Limburgse bedrijventoer

24 tot 30 mei 2010

Maandag 24 mei

Aankomst op de parking Snow Valley rond 16.30u, we zijn bij de laatsten.

Briefing om 18 uur in de cafetaria. Twee consumpties krijgen we aangeboden waarna Pierre ons verwelkomt en enkele veranderingen in het programma uitlegt.

Dinsdag 25 mei

Om 8.30u vertrekken we met de bus naar de vliegbasis Kleine Brogel voor een geleid bezoek.

Onze gids biedt ons eerst een koffie aan, daarna vertelt hij honderduit over de basis. Momenteel zijn er nog 1650 militairen, 33 F16-toestellen waarvan 27 met enkele zit en zes dubbelzitters. Deze toestellen verbruiken

5.000 liter per uur als ze in de lucht zijn. Een stuntpiloot gebruikt 24.000 liter per uur of 400 per minuut als hij vliegt met naverbranding, dus kan hij maar 10 minuten in de lucht blijven. Er zijn 3 eskadrons: de alfazone Tri For Nine, de siërrazone 31ste smaldeel embleem tijger en de nucleaire basis. De gps-gestuurde bommen kunnen tot op een meter juist gedropt worden. Bijtanken in de lucht gebeurt in ongeveer 20 minuten.

Conclusie: kb is “MISSION READY“

De F16 is veelzijdig en hypermodern. De veiligheid blijft de voornaamste bezorgdheid. Als er toch iets voorvalt kan de piloot, die een speciaal pak draagt, zich redden met zijn schietstoel die 90 meter omhooggaat. Door de versnelling

is hij enkele ogenblikken bewusteloos. Een parachute zorgt ervoor dat hij veilig kan landen. We krijgen volgende raad: “Kom niet in buurt van een neergestort vliegtuig, want er komt hydrazine vrij (brandstof bij uitvallen van de motor), een zeer gevaarlijk gif. Rond de middag krijgen we in de mess van de officieren een lekkere lunch aangeboden.

Door omstandigheden kunnen we het opstarten van de F16 niet meemaken maar wel het opstijgen. Ook de radarinstallatie krijgen we niet te zien. Als laatste is er het museum dat wel interessant is, maar op de duur een beetje langdradig doordat de gids te veel wil uitweiden. Terug op de bus bedankt Pierre de gids met een flesje drank en vraagt een warm applaus. ‘s Avonds brengen we nog een geleid bezoek aan de skipiste in Snow Valley. Deze dag is zeer geslaagd.

Woensdag 26 mei

Na een nacht regen vertrekken we met alle motorhomes naar Houthalen voor een bezoek aan Aquafin en aan Bionerga. We worden in twee groepen verdeeld. Onze groep gaat eerst naar het waterzuiveringsstation. Een filmvoorstelling moet ons wegwijs maken. De mens produceert 120-150l afvalwater per persoon per dag (men

staat er niet bij stil). Wat kunnen we zelf doen om zo weinig mogelijk ons afvalwater te belasten? Aquafin zuivert het water, het wordt verzameld in een collector en getransporteerd naar een zuiveringsstation en volgens Vlaamse normen gezuiverd. Eerst worden de vaste bestanddelen verwijderd, dan volgt een natuurlijk proces met bacteriën waarna het naar andere bakken overloopt. Het propere water drijft boven, het slib zinkt naar de bodem. Dit slib wordt gedroogd en dient later als brandstof. Vooropgesteld doel: in 2015 in alle beken zuiver water. Na de middag gaan we naar Bionerga: we krijgen koffie en een zeer deskundige uitleg over de werking van de verbrandingsoven.

Een helm op en veiligheidsvestje aan en dan kunnen we de installaties gaan verkennen. Eerst naar de computerzaal waar alles gecontroleerd wordt. Van achter het glas kunnen we het afval zien liggen. De nog bruikbare materialen worden er uitgehaald en herwonnen. Ze verwerken 90.000 ton per jaar, dat is 50 vrachtwagens per dag.

Uit de bodemassen worden metalen herwonnen die opnieuw kunnen gebruikt worden als grondstof in de staalindustrie en zo zijn er nog toepassingen. Aquafin gebruikt de geproduceerde stoom voor slibdroging bij het waterzuiveringsproces.

Donderdag 27 mei

Vandaag gaat onze groep eerst naar de Neermolen. Deze ligt op de Bosbeek en werd vóór 1330 opgericht. In de 19de eeuw werd het waterrad vervangen door een turbine. Het bijzondere is dat de maalstenen door platte riemen aangedreven worden en niet door kammen. De molen is beschermd en aangekocht door de stad Maaseik.

Rond 11 uur wisselen de groepen: wij nu naar de Klaaskensmolen die onder water staat door de hevige regen. Onze gids, een belezen man, vertelt over de verschillende jaren ruzie tussen de Gebruggemolen en de Neermolen omwille van de watertoevoer en de stuwrechten. Toch kreeg men van Thorn en het bisdom Luik de vergunning om de Klaaskensmolen op te richten in 1545 en die is daarmee de jongste molen op de Bosbeek. Tot in 1918 werkte hij als olieslagmolen. In 1914 werd er een zaagmachine bijgeplaatst, dat heeft gewerkt tot 1953. Ze is bewaard gebleven en daardoor de enige nog werkende zaagmachine in Vlaanderen. ’s Middags staat er een broodmaaltijd klaar met koffie en ook lekkere Limburgse vlaai. In de namiddag vertrekken we naar Molenbeersel. Schelfhout, een gespecialiseerd bedrijf in prefabbetonelementen, kunnen we van binnen en van buiten bewonderen. Begonnen als eenmanszaak in 1977 zijn ze uitgegroeid tot een van de specialisten in de productie van prefab voor industrie-, commerciële- en stallingbouw. We overnachten op een parking. Morgen zijn we vrij om te fietsen, wandelen of te luieren.

Vrijdag 28 mei

De fietsers staan klaar om te vertrekken maar eerst spoedvergadering. Pierre is zo fier als een pauw, want na alle tegenslag is er goed nieuws: deze namiddag kunnen we een metaalverwerkingsbedrijf bezoeken. De thuisblijvers ontdekken dat er een opslagplaats is waar er asperges verkocht worden, dus vlug onze voorraad inslagen.

Na de middag naar Ament: deze firma bestaat 20 jaar en is een allroundonderneming van uiteenlopende staalprojecten. Ze maakt gebruik van de meest moderne 3Dtekenteckniek.

Ament heeft vier afdelingen zodat ze het hele jaar werk hebben.

- Constructieafdeling bv. complete bedrijfshallen

- Hekken zowel modern als klassiek

- Afdeling roestvrij staal

- Metalen boten

Een demonstratie smeden is het einde van dit onverwachte, interessante bedrijfsbezoek. Nu nog naar de parking Kattevennen aan het voetbalstadion in Genk. Na ons geïnstalleerd te hebben gaan we een pintje pakken in de cafetaria

van de manège.

Zaterdag 29 mei

Sommigen gaan met de motorhome, anderen met de fiets, wij te voet naar de politie Genk. We worden hartelijk ontvangen door een politiecommissaris. Met een diavoorstelling maakt men ons wegwijs in het apparaat ‘POLITIE’.

Daarna krijgen we uitleg over verkeersbeleid, gedragsbeïnvloeding en aanpak te velde.

Na deze uiteenzetting mogen we vragen stellen bv. mogen we als groep op de openbare weg wandelen? Fietsen? Wanneer ben je een groep? Moeten er begeleiders bij zijn?

Antwoord: de Belgische wet geeft geen duidelijk antwoord het zal uiteindelijk de rechter zijn die beslist. Het bezoek wordt afgesloten met een demonstratie van de politiehonden. Als afscheid krijgen we een veiligheidsvestje.

Terug naar de motorhome: deze namiddag fietstocht en vanavond bezoek

planetarium. Pierre in alle staten: onze gids voor het planetarium komt niet opdagen, dus terug naar de motorhome, maar niet getreurd Marie- Louise betaalt onze inkom terug.

Rond 22 uur gaat een groepje naar de kantine van de voetbal waar een feestje heeft plaatsgehad. We hebben geluk, er is nog bbq over … voor 1 euro lekker gegeten ook de drank kost 1 euro.

Rond 23.30u terug naar de motorhome voor een rustige nacht.

Zondag 30 mei

Met de motorhome naar Sledderlo voor een bezoek aan een Turkse moskee. Deze is genoemd naar een bekende dichter YUNES EMRE CAMII die vooral oog heeft voor vrede en vriendschap tussen alle volkeren en hiervoor de Unescoprijs heeft gekregen. De vereniging startte in 1982 in prefabgebouwen. In 1996 begonnen ze met een nieuwbouw die in 2002 officieel de deuren opende. De bidplaatsen voor mannen en vrouwen zijn gescheiden.

De cafetaria fungeert als ontmoetingsplaats. De moskee is een vrij grote bijna lege zaal, volledig bedekt door tapijt.

Men betreedt ze na de rituele reiniging en ongeschoeid. De grote preekstoel wordt enkel door de Iman gebruikt op vrijdag en tijdens het Offerfeest en het Suikerfeest. Er zijn enkel Arabische geschriften.

Wat is islam: de vijf zuilen

DE SHAHADAH: accepteren van de geloofsgetuigenis er is geen God dan Allah en Mohammed is zijn boodschapper

DE SALAAT: dagelijks vijf verplichte gebeden

DE ZAKAAT: geven aan armen

DE SAUM: verplichte vastenmaand, ramadan

DE HAJJ: pelgrimstocht naar Mekka indien men financieel in staat is.

We bedanken onze gids en keren terug naar Kattevennen. Als afscheid krijgen we koffie en lekkere vlaai.

Een dikke proficiat en een welgemeende dank aan de inrichters het was een zeer boeiende en leerrijke week.

Lieve en Daniel

Een positieve noot:

Nadat Pierre een klacht indiende bij het Europlanetarium, werd een compensatie voorgesteld voor het gemiste bezoek.

Ten eerste verontschuldigde de directrice zich voor het door de groep geleden ongemak, waarvoor zij de volledige verantwoordelijkheid op zich en haar personeel nam.

Als compensatie trof zij een regeling waardoor alle gedupeerden een gezinsticket werd aangeboden dat één jaar geldig is. Deze tickets zijn inmiddels grotendeels bezorgd. Van een goed gevolg gesproken!!!