Gruuten uit Gent - bis 28 tot 31 maart 2019

 

Zoals jullie tijdens de presentatie hebben vernomen, herhalen we het weekend 'Gruuten uit Gent' omdat er zoveel zwervers niet konden mee gaan wegens plaatsgebrek. Het programma is volledig gelijk aan dat van vorig jaar. Het is het eerste weekend in 2019 en het wordt een lang weekend, want het begint reeds op donderdagavond. We nemen niet alleen een kijkje in het centrum van Gent, maar fietsen ook door de Gentse haven. ‘Stora Enso’ is een van de bedrijven die we bezoeken. Deze onderneming vervaardigt kranten- en magazinepapier op basis van 100 % gerecycleerd papier. Naast continue productverbetering, focussen zij op recyclage en het ontwikkelen van hernieuwbare energie. Langs de kade zien we oude zeereuzen aangemeerd. De afgeschreven schepen liggen klaar voor de schroot. Bij ‘Galloo’ gebeurt de scheepsafbraak. Van een schip wordt er 98 % gerecycleerd en wordt vakkundig omgezet, klaar voor hergebruik in de metaalindustrie. Galloo is een van de belangrijkste recyclagebedrijven van ferro- en non-ferrometalen in West-Europa en is de enige permanent vergunde scheepsafbraakwerf in België. Tussendoor gaan we ook nog een stukje eten in ‘Het Restaurant’. Dat is een sociaal tewerkstellingsproject van vzw Ateljee. Zij stellen mensen tewerk die omwille van verschillende redenen geen job vinden in het gewone arbeidscircuit omdat ze kortgeschoold zijn, langdurig werkloos of geconfronteerd worden met een psychosociale problematiek. Ateljee wordt deels gesubsidieerd, het andere deel is van de inkomsten uit de eigen werking. 10 Daags nadien varen we op vier waterlopen: de Leie, de Schelde, de Lieve en de Ketelvaart. Deze rondvaart biedt u verrassend veel bezienswaardigheden: o.a. het Belfort, de Sint Baafskathedraal, het Gravensteen, de oude vismijn, de Chinese theehuisjes, het oud justitiepaleis, de opera, het indrukwekkend Groot Vleeshuis en zoveel meer … Iets minder rustig gaat het er aan toe in de Boxing Club Gent Golden Gloves. Door de jaren heen heeft de club veel bokskampioenen in verschillende gewichtsklassen voortgebracht en wordt er getraind door de bokskampioenen van morgen. Naast wedstrijd- en recreatieboksen houdt de club zich ook bezig met het promoten van de Olympische bokssport in België. Door middel van individuele begeleiding en evenementen zorgt de club ervoor jong en oud kennis te laten maken met deze sport, waarin het niet draait om slaan en vechten maar om respect en discipline. Voor de vrijwilligers is er eventueel een korte bokstest. De keuze van gegidste wandelingen in Gent is groot, heel groot! Maar de onze viel op ‘Door Pikant Gent’ of anders gezegd ‘Op zwier langs de meisjes van plezier’. De begrippen van ‘het oudste beroep ter wereld’ komen hier perfect aan bod. Bezoeken doen we zoveel mogelijk met de fiets, maar kan ook gedeeltelijk met motorhomes.

Voorwaarden - hoogtevrees en het dragen van een pacemaker dienen op voorhand doorgegeven te worden - elke deelnemer brengt 1 à 2 kg oud papier mee - stevige en gesloten schoenen zonder naaldhakken - op verschillende sites zijn geen dieren toegelaten.

 Opgelet: lozen is niet mogelijk!

Parking: P + R Parking Galveston, Hurstweg 8, 9000 Gent

Gps-coördinaten N51.074374° O3.721578° of N 51°4’27.7” O3°43’17.7”

Aankomst: We verwachten jullie op donderdag 28 maart vanaf 16 uur. ’s Avonds start de eerste activiteit om 19 uur. Daarna gezellig samenzijn in de cafetaria van Boxing Club Gent Golden Gloves.

Inschrijven Heel uitzonderlijk mogen de reserven van het Gent-weekend van vorig jaar inschrijven tot 3 januari 2019, telkens na 19 uur, bij Marie-Louise op nummer 02/687 95 10. Inschrijven kan vanaf 4 januari telkens na 19 uur, bij Marie-Louise op nummer 02/687 95 10.  Vermelden bij inschrijving - keuze vlees, vis of vegetarisch - hoogtevrees en/of dragen van een pacemaker - al dan niet in het bezit zijn van de kaart 65+ van busmaatschappij ‘De Lijn’. Deelnameprijs: € 45 per persoon, maaltijd, parking, busverplaatsingen en bezoeken inbegrepen.

Betaling: we verwachten de betaling, na vooraf ingeschreven te hebben, ten laatste op 28/2/2019 (latere inschrijvers betalen zo vlug mogelijk na inschrijving) op rekening: IBAN: BE35 7340 3844 3937 / BIC: KREDBEBB van Zwervers Leuven - 3000 Leuven met vermelding ‘Gent-bis + nummerplaat motorhome’

Telefoonnummers tijdens het weekend Marie-Louise: 0475/80 41 45 of Tine 0485/84 17 12 Tot in Gent! Tine, Marie-Louise, Luc en Willy