Weekend Halen 22 – 24 /09/ 2006

 

Dit weekend zijn we te gast in Halen en meer bepaald in de deelgemeente Loksbergen.

De parking valt best mee, mooi en rustig gelegen aan de rand van het dorp en zelfs voorzien van enkele fitness-toestellen welke enkele overmoedigen verleidden tot enige geestdriftig gestarte, maar alras gestopte pogingen tot…

Rond 19 u richting café Marvana, eigenaardige naam toch voor wat sommigen een “bruin” cafe plegen te noemen maar toch gezellig en in gezelschap met een clubje voetbalspel-spelende jongeren was de avond al snel voorbij.

Nà een rustige nacht, zaterdagmorgen om 09,30 u verzameling en op het gemakske, te voet,  naar het streekmuseum “De reinvoart”.

Daar werden we verwelkomd door de gidsen, gekleed in de speciale Hagelandse klederdracht welke er blijkbaar tot 1965 nog gedragen werd. Verdeeld over drie groepen maakten we kennis met de hoeve verdeeld in een oude herberg, een kelderkamer, een woonvertrek, een school, een klompenmakerij en een loods en kunnen we genieten van de aangebrachte spreuken, de gebruiken, de gastronomie, de verboden gebruiken, maar ook waar mensen van leefden. Ook bekende figuren uit de streek hebben een plaatsje gekregen in het museum..

Bovendien komen we, genietend van een Reinvoart genever al een en ander te weten over de in deze streek alomtegenwoordige fruit- en druiventeelt in het verleden en heden.

Het was dermate interessant dat sommigen zich nog moesten haasten om tijdig terug klaar te raken voor de wandeling die vanaf 13,30 u gepland stond.

Onder een steeds warmer wordende zon in gezelschap van een boeiend vertellende gids  ging het, langs meer en minder begaanbare paden, heuvel op en af, door diepe holle wegen (tot 12 m diep !) langs steile ijzerzandsteenrotsen, tussen ontelbare hectaren appel- en perenbomen  en daarbij regelmatig genietend van de prachtige Hagelandse panorama’s.

Links en rechts werd er al wat geblazen en gezweet maar dat was snel verholpen toen we tot aller verbazing plots, tussen de fruitbomen, een aantal in Hagelandse klederdracht, uitgedoste personen zagen opdagen met tussen hen in een breugeliaans draaggestel voorzien van ettelijke smakelijk uitziende Limburgse vlaaien.

Nà deze gewaardeerde en smakelijke pauze ging het tussen fruit- en wijngaarden richting wijnproeverij waar we, genietend van een, best smakelijke hagelands wijntje, nog wat uitleg kregen van de plaatselijke wijnmaker.

Dan terug richting streekmuseum en parking om ons klaar te maken voor het avondetentje

De frikadellen met kersen of spek met eieren gingen er samen met de plaatselijk gebrouwen bieren vlot naar binnen !

De zondagmorgen terug op stap, nu richting het museum der Zilveren Helmen waar we uitgebreide en deskundige uitleg kregen. ivm welke dramatische gebeurtenissen er zich in de begindagen van de eerste wereldoorlog in deze streek hebben afgespeeld. Een bezoekje aan dit museum is zeker aan te raden. Na het proeven van een Halens Helmpje keerden we motorhomewaarts terug.

Rond 12u30 werd het weekend afgesloten, met de klassieke, maar deze keer niet door de club, maar door de voorzitter gesponsorde afsluitdrink dit naar aanleiding van z’n ..-ste verjaardag.

Onze dank aan de organisatoren van dit gezellige en informatieve weekend !

J en MJ