FEESTWEEKEND aan onze Belgische kust

van 1 tot 3 december 2006

Eén december, deze dag vroeg uit bed om onze afspraak na te komen met de vrienden van Zwervers Leuven.

Omstreeks 13.00 u toegekomen op de mooie parking van ‘Holiday Village’ stelden we vast dat wij zeker niet de eerste waren, en het onthaal was, zoals het gebruikelijk is, zéér vriendelijk en professioneel.

Een dertiental moedige fietsers stonden reeds klaar ‘in dit miezerig weertje’ om de tocht aan te vatten richting Zuivelmuseum te Blankenberge. Wij verkozen toch maar de wagen, zoals de meerderheid trouwens. Dit verrassende museum toont een permanente verzameling van zuivelmateriaal uit de lage landen. De interessante en leerrijke rondleiding ‘in twee groepjes’ door de conservator, tevens eigenaar, met zijn medewerker, heeft zeker onze zwervers verbaasd. Na de ons  aangeboden koffie terug naar de Haan, waar we het weekendprogramma voorgesteld kregen, in de mooie zaal van de urbanisatie.

Ook de in beeld gebrachte weekends en trips uit het haast gepasseerde 2006, werden met grote belangstelling bekeken. Wij hebben een grote bewondering voor ieder die hier zijn energie in gestoken heeft. Prachtig werk! Met nog wat nababbelen werd deze dag afgerond.

Onze zaterdag startte om 9 u 30’ in de ons al bekende zaal, waar de Mac Tommies een quiz in mekaar hadden geknutseld over lichaamsdelen van bestuursleden, roedels, logos, bv’s, krantsnuffelen en dergelijke. Men dacht dat iedereen nog wel wat tijd vrij had voor enkele praktische proeven, zoals tennisbalspel, knikkerlopen, ruikproef en het zo gevreesde flesringspel. En ja hoor er zijn geen slachtoffers gevallen, op het sneuvelen van een volle colafles na.

13 u 30’ start van de omloop De Haan onder het mom van een zoektocht: hanen zoeken, data’s vergelijken en angeltjes onder ’t gras … van alles wat. Er waren, ‘hebben we horen zeggen’, mensen die het hebben gepresteerd de ganse toer drie keer af te leggen.

Na dit alles, wat zijn einde vond omstreeks 17 uur , hadden we ruim de tijd om ons wat op te knappen, want iedereen zag er een beetje verwaaid uit. De weergoden hadden zich niet van hun beste kant laten zien deze dag.

Aperitief maal twee om 18 u 30’ met knabbeltafel en daarna aan tafel voor een voortreffelijk menu. Na een zéér kort verteringsproces werd de dansvloer bezet tot in de kleine uurtjes, met achter de draaitafel een prima plaatselijke DJ die niet veel moeite had om den bak (dansvloer) telkens te verzadigen.

De laatste weekendochtend met koffie en koffiekoeken op een zondag: vlaamser kan men het  niet bedenken. Een zéér korte nacht … de opgelopen schade van de ingeruilde drankbonnetjes, plus voor enkelen van wie het dorstgevoel nog groter was, leek nogal mee te vallen.

Wel hoorden we later dat één zeer gekend persoon schade had opgelopen aan de stembanden, maar dit ongemak wist hij dan toch weer in zijn voordeel om te buigen.

De organisatie bij het voorstellen van het ‘Zwervers Leuven 2007’ programma was weer af, met die mooie begeleidende beelden die zwervers al naar het volgende jaar doen verlangen.

Na het sluiten van dit weerom verrassende feestweekend door Luc: afspraken maken onder elkaar wat ook eigen is aan dit Zwervers-Leuven weekend.

Een welgemeende dank voor een prachtig weekend en dat we er samen nog vele mogen meemaken.

H en L.

.