VERSLAG VAN HET WEEKEND IN MALLE VAN 29-6 tot 1-7-2007

 

Vrijdag 29-6

Eindelijk was het zover, het weekend in Malle kon beginnen. Het gemeentebestuur van Oostmalle trok de toezegging van het gebruik van de toegewezen parking in, maar zoals gebruikelijk, wanneer de nood het hoogst is, is de redding nabij en wel onder de naam van Fernand en Maria die direct de toestemming gaven om op hun bedrijfsparking te staan. Zij hadden een gedeelte van de toonzaal vrij gemaakt voor de openingsplechtigheid en daar werd het programma toegelicht.

Zaterdag 30-6

’s Morgens was het vertrek voorzien om half negen. Per fiets, motorhome of wagen ging het dan naar het ‘Domein van de Renesse’. In het kasteel werden we verwelkomd met een koffie met typisch Oostmals gebak dat bekend staat als ‘het Tieterke’. We werden in twee groepen verdeeld, en beurtelings bezochten we het kasteel en het park.

Een deskundige gids loodste ons door de geschiedenis van het Kasteel. Het begon met de bouw van een burcht in de 12de eeuw, waarvan de contouren nog duidelijk te zien zijn. In 1542 werd de burcht verwoest en bouwde Jan van Renesse een nieuw en groots kasteel. Toen de familie naar Limburg verhuisde en na de woelige jaren en de scheiding van de Nederlanden in 1830 begon, na de plunderingen van de strijdende legers, het kasteel te vervallen. Na de terugkeer van de familie de Renesse in 1896 werd in 1920 begonnen met de huidige verbouwing. In 1930 stortte de ingangstoren in en een vergissing van een Brits bombardement legde de Westelijke vleugel in puin. Na de dood van Thierry de Renesse werden de onderhandelingen gestart met het gemeentebestuur over de verkoop van het kasteel. Dit werd dan aangekocht in 1983. De bestemming werd overgedragen aan de nieuw opgerichte vereniging Domein de Renesse v.z.w.

We waren nog volop bezig met al die namen en data in ons hoofd te prenten, toen een natuurgids ons al stond op te wachten voor een wandeling in het kasteelpark. Het park bevat een groot aantal merkwaardige uitheemse bomen uit een vroegere bloeiperiode van het kasteel. We vinden bomen als de Seguovia, Wellingtonia of de mammoetboom die afkomstig is uit West-Amerika en daar tot 3000 jaar oud kan worden. Dan ging het op een drafje terug naar de parking en na een haastig hapje ging het weer richting Westmalle.

Twee huifkarren voerden ons door een mooi stukje natuur. Als eerste werd het kasteel van Westmalle aangedaan. Daar dit kasteel nog bewoond wordt, is het niet toegankelijk voor bezoekers. Maar de parktuin heeft toch wel het nodige te bieden. De moerascipres kreeg dan ook onze volledige aandacht met zijn wortels die veelvuldig boven de grond uitsteken en zo een komische aanblik vormen. Bij een grote rode beuk leerden we dat deze ongeveer 500 jaar oud is.

Verder ging de tocht langs ‘Heibrand’, een heem waar chiroleiders(sters) opgeleid worden en de villa waar de eerste para’s hun opleiding genoten.

En zo  kwamen we aan de volgende  bezienswaardigheid, de ‘Scherpenbergmolen’.  Een film ‘Van graan tot brood’ was de inleiding voor een  bezoek aan de molen. Een gids vertelde dan de geschiedenis en werking van deze molen.

Met de koets ging het verder naar het café ‘De trappisten’ waar we ons tegoed deden aan de Westmalse trappist, en waar we dan ook een deel van al wat we die dag geleerd hadden weer vergeten zijn?!

Tegen half acht werden we opgewacht bij het restaurant ‘Het Kokoentje’ waar we een heerlijke maaltijd kregen opgediend. Toen de hongerige gespijzigd waren ging het ‘huiswaarts’ voor een welverdiende nachtrust.

 Zondag 1-7

Om kwart voor negen was het vertrek voorzien voor de fietsers. De motorhomes en wagens volgden een kwartiertje later naar de parking aan het voetbalveld. Even later daagden de gidsen op en konden we beginnen aan een flukse wandeling van 8 a 10 km door het domein ‘Wolfschot’. De wandeling ging door het ‘Herenbos’ en het ‘Nonnenbos’ en de natuurgidsen leerden ons zowat alles aangaande bosbeheer.

Het zéér geslaagde weekend werd afgesloten rond de klok van enen met een hapje en een drankje.

Fernand en Maria werden bedankt met de nodige geschenken, waarop zij antwoordden met aan iedere motorhomebezitter een grote fles ‘Dubbele van Westmalle’ te overhandigen en dit ter gelegenheid van hun 50ste huwelijksverjaardag, waarvoor onze dank.

Onze dank aan Josephine & Eddy en Marie-Louise & Willy  en laatst maar niet het minst gaat onze dank ook naar Maria & Fernand die hun terrein beschikbaar stelden gedurende het weekend.

Agnes & Fons