Te land, ter zee en in de lucht

19 tot 23 juni 2012

 

Dinsdag 19/6/2012

Deze midweek MH-uitstap begint met een gezellig samenzijn en kennismaking in het estaminet Leegland in Zuienkerke (zo noemen ze zich toch). Na een welkomstdrink krijgen we uitleg van wat er op het programma staat de volgende dagen, rekening houdende met wijzigingen van het laatste moment met name het geplande bezoek aan de scheepvaartbegeleidingsdiensten. Zoals steeds bij de geplande activiteiten van De Zwervers Leuven is iedereen tijdig aangekomen zowel op de parking als in het estaminet zelf (ik kom niet veel verenigingen tegen waar voor een activiteit opstaat vanaf welk uur men welkom is, terwijl bij de Zwervers dat eerder betekent ten laatste??? lees: ze komen (te) goed op tijd naar een afspraak en wachten op telaatkomers is niet nodig).

 Woensdag 20/6/2012

 Te land

Voormiddag: Bezoek aan scheepsherstellingsbedrijf IDP.

Dit bedrijf dat van oorsprong een familiebedrijf was, is nu uitgegroeid tot een KMO en legt zich voornamelijk toe op herstelling en periodiek onderhoud van visserijschepen en kustvaartuigen. Dank zij zijn flexibele inzet inzake uren en het groot aantal verschillende herstellingen dat ze kunnen uitvoeren, is het orderboekje tot op heden goed gevuld. We kunnen tijdens het bezoek een beschadigd vissersvaartuig bekijken alsook allerhande vaartuigen van de douane en scheepscontrolediensten die op het moment van ons bezoek binnen zijn voor periodiek onderhoud. De eigenaar is trots op de realisaties van zijn onderneming tijdens de laatste maanden en jaren.  Toch klinkt er enige bitterheid in zijn stem ivm het voortbestaan van de firma op de huidige locatie. Hij en andere firma's in de haven moeten vaststellen dat de Stad Oostende hier absoluut niet investeert in renovatie en verdere uitbouw. Ze blijkt eerder geÔnteresseerd te zijn in vastgoedprojecten op de huidige site van de achterhaven. Tijdens dit bezoek en later bij andere bezoeken zal blijken dat de gastheer/gastvrouw heel enthousiast vertellen over hun firma en heel fier zijn over wat ze bereikt hebben.

 

Ter zee

Namiddag: Bezoek aan de Thortonbank

Dit wordt het hoogtepunt van de midweek. We worden verwelkomd door een gids aan boord van de Albatros. Deze gids, een vroegere marineofficier, verschaft tijdens de ganse vaart van en naar de Thorntonbank uitleg. In de eerste plaats gaat het over het windmolenpark op de Thorntonbank, maar tevens over allerhande aspecten die verband houden met de zee, navigatie als over visser(on)waarheden en natuurlijk over de bouw, aanleg en bevoorrading van het C-Power-windmolenpark.

Kortom niettegenstaande een vaarduur van 2 x 2 uur, vervelen we ons niet. We komen ogen en oren tekort. We maken kennis met de wind van voren tijdens de heenvaart zodat de meesten het liedje de 'Marie Louise' van Bart Kaell kunnen meezingen, telkens er een ietwat hogere golfslag aankomt en de wind van achter tijdens de terugvaart. Merkwaardig is dat vooral tijdens de terugvaart meerdere opvarenden naar het gevreesde kotszakje grijpen (willen of niet). Aangekomen in de omgeving van de Thorntonbank, op ongeveer 30 km van de Belgische kust in het Belgisch Continentaal plat, kunnen we met eigen ogen de huidige stand van het windmolenpark van C-power aanschouwen, namelijk de zes windturbines op betonnen sokkel, het transformatiestation en de metalen funderingen / jackets van 24 geplande windturbines.  De terugreis verloopt veel rustiger dan de heenreis en bij aankomst in Oostende mogen we voor de tweede maal deze dag de havengeul op lage snelheid doorvaren en een versassing meemaken. Ondertussen genieten we van de aangemeerde schepen en de skyline van Oostende vanuit kikkerperspectief.

 

Donderdag 21/6/2012

 

Te land

Bezoek aan Electrawinds

Na een kop koffie en een powerpointpresentatie  worden we verwelkomd op een rondleiding in het bedrijf. De activiteit van de site die we bezoeken, is de stroomproductie op basis van biomassa-afval dat aangevoerd wordt via afvalcontainers. Uit de afvalbunker wordt het door een reusachtige kraan naar een vultrechter gevoerd. Daar komt het afval terecht op een roosteroven waar het verbrand wordt en waar de vrijgekomen warmte het water van een stoomketel omzet tot stoom. Via een turbine en een generator wordt de stoom omgezet in stroom De firma toont aan dat rookgassen meerdere malen bewerkt worden, zodat uiteindelijk gezuiverde rookgassen de schoorsteen verlaten en de verwijderde deeltjes uit de rookgassen worden verzameld en afgevoerd. Ook hier stellen we vast dat ruim de tijd genomen wordt om uitleg te geven en alle vragen te beantwoorden.

 Bezoek aan C-power

C-power geeft met een bedrijfspresentatie in feite voor een groot stuk achtergrondinformatie over wat we de dag voordien gezien hebben. De site die we bezoeken (uitbatingszetel in feite) was tevens de bouwplaats van de betonnen sokkels voor de eerste generatie windturbines. Zowel de bouw ervan als het uitvaren met deze sokkels is en blijft impressionant. Voor de kantoren van  de firma ligt een stuk zeekabel. Die geeft een goed idee van de reŽle diameter van de kabel die dient voor het zeetransport van de geproduceerde stroom naar het vasteland. C-Power is een consortium waaronder drie banken, een baggerbedrijf en energiebedrijven, met als doel het realiseren van een windmolenpark op de Thorntonbank. We vernemen ook dat voor het goed functioneren van de windmolens twee beaufort nodig is en dat bij zeven beaufort de wieken van de turbines stilgezet worden.  's Avonds is er nog een gezamenlijk gezellig etentje in restaurant Leegland dat, zoals we dat gewoon zijn, stipt op tijd begint.

 

Vrijdag 22/6/2012

 

In de lucht

Bezoek van het ULM-vliegveld in Zuienkerke

https://lh6.googleusercontent.com/-_bgbhzhfbBU/UDTvSAc2asI/AAAAAAAAGmU/LLZk4CwiX04/s526/IMG_1192.jpgThans beschikt Zuienkerke over een vliegveld gelegen vlakbij hoeve-restaurant: 'de Grote Stove'. Dit vliegveld is een privť initiatief. Landing is enkel toegestaan na toestemming van de verantwoordelijke van het vliegveld.

Het ULM-vliegveld Zuienkerke verwelkomt ons met weel wind, wat later zal betekenen dat er geen ULM- toestellen opstijgen en de geplande luchtdoop niet kan plaatshebben voor diegenen die zich hiervoor ingeschreven hebben.

Niet getreurd, de verantwoordelijke voor het vliegveld geeft ons des te meer uitleg over de aldaar gestationeerde toestellen, de vliegprocedures en de vluchtroutes die clubleden nemen bij vluchten naar het buitenland. De piste is 400 meter lang, 18 meter breed en loopt in de noord-zuidrichting. Ze  heeft als ICAO kenteken EBZU. Met een kop koffie tenslotte kan rustig nagebabbeld worden.

 

Te land

Later volgt er een bezoek aan een moderne boerderij na een fietstocht van 3 km met hevige tegenwind. Peter en zijn vrouw, de jonge eigenaars van dit bedrijf, tonen ons hoe een boerderij er de dag van vandaag kan uitzien.

 Te land

Bezoek aan firma Firetechnics

In de vooravond wordt met de volledige groep een bezoek gebracht aan de firma Firetechnics. Daar worden we onmiddellijk verwend met koffiekoeken en een warme drank, aangeboden door de organisatoren. Nadien volgt een bedrijfspresentatie over deze firma met een sappig West-Vlaams accent in de achtergrond. Deze firma evolueerde van een eenmansbedrijf naar een KMO, waren ooit deel van een buitenlandse onderneming Rosenbauer International AG uit Oostenrijk, maar zijn de laatste jaren terug actief als zelfstandige onderneming met hun vorige firma-eigenaar als een van de voornaamste klanten. "Het kan verkeren", zei Bredero. Rosenbauer is wel de marktleider inzake allerhande voertuigen voor brandbestrijding. De firma legt zich toe op de volledige opbouw op basis van een bestaand chassis en kan alzo, naar de noden van de klant, de brandweerwagen bouwen of ook tweedehands aangekochte brandweerwagens verbouwen. De firma heeft als voornaamste klant FOD Binnenlandse Zaken (die de nodige subsidies verstrekt voor aankoop aan de brandweerkorpsen) en bijkomend als klant bedrijven met eigen brandweerkorpsen. Doorheen de firma wordt een rondleiding gegeven, zowel in de administratieve ruimtes als in de ateliers en er wordt echt niet op vijf minuten gekeken. Als toetje kunnen we buiten, via twee ladderwagens, even de Oostendse industriezone vanuit de lucht bekijken. Sommigen kunnen er echt niet genoeg van krijgen, eenmaal, tweemaal, driemaal ... zodat we bij deze MH-uitstap toch kunnen spreken va n ... in de lucht. Nadien was het voor de enen tijd om afscheid te nemen en voor de anderen was er de mogelijkheid om, op het parkeerterrein van een nabijgelegen transportfirma, de mobilhomes te parkeren en er te overnachten.

 Alleszins weer een geslaagde activiteit van de Zwervers Leuven!

Danny