Eindejaarsweekend

Zillebeke

15 tot 17 november 2013

 

 

Weeral een niet te missen activiteit van de Zwervers Leuven.

Enerzijds was er een mooi programma, anderzijds ook de voorstelling van de geplande activiteiten voor 2014.

 

Wij met zijn allen, dwz 57 motorhomes, dus naar de omgeving Ieper, meer bepaald het Provinciaal Domein ‘De Palingbeek’. Reeds bij de aankomst kregen wij een kleurtje, kwestie van ons in te delen in verschillende groepen. Dat was ook wel nodig gezien het grote aantal deelnemers. Zo waren er de groene (de betere groep dus) en al de anderen, rood, blauw, geel en roos. Uiteindelijk bleek het programma voor iedereen hetzelfde maar met een andere dagindeling. Hierbij dan ook een overzicht van de verschillende programma’s en de drie samenkomsten in het cafetaria.

 

Vrijdagavond werd er bij pot en pint weer duchtig over en weer  gepraat bij het zien van de voorstelling van de avontuurtjes en activiteiten van het voorbije jaar. Het bestuur had wel duchtig moeten selecteren in de massa toegestuurde foto’s. Er werd echter nog met geen woord gerept over de activiteiten van 2014.

 

Bezoekerscentrum

In de gerestaureerde hoeve kregen we een zeer mooi overzicht van de geschiedenis van deze streek en het ontstaan van het domein. Ook de aspecten milieueducatie en industrialisatie van de streek kwamen ter sprake, gevolgd door een film. In deze streek werd er heftig gevochten, wat zeer goed in beeld werd gebracht, ook de pogingen om een kanaal te graven en de opeenvolgende mislukkingen.

Wij werden dan naar de schuur geloodst, waar we door de ‘wolmevrouw’ op nog wat geschiedenis van de streek werden getrakteerd. Ieper was in de Middeleeuwen namelijk de derde grootste stad in West-Europa, na Londen en Parijs. Getuige hiervan is de prachtige lakenhalle. Dit alles te danken aan het Iepers laken. Dit laken was zeer gegeerd, maar ook zeer duur. Ergens normaal als wij zien hoe arbeidsintensief het moet zijn geweest om het te maken. De keuze van de goede wol, het wassen, kammen, kaarden, spinnen, weven, vilten en kleuren met natuurlijke verfstoffen, vergde heel wat vakkennis en vaklui.

De demonstratie van de verftechnieken was zeer verhelderend en wij ontdekten hoe de drie toen gekende basiskleuren tot stand kwamen op basis van planten, meerkrap = rood, wouw = geel en wede = blauw.

 

Wandeling, verkenning van de omgeving, onder leiding van een streekgids(e). De rondleiding op het 260 ha groot domein confronteerde ons opnieuw met de geschiedenis en het ontstaan van het domein. De opkomst van industrialisatie leidde ertoe dat reeds lang gekoesterde plannen tot het graven van een verbindingskanaal tussen de Leie en de IJzer, opnieuw werden bovengehaald. In 1863 werd dan de ‘Compagnie du Canal de la Lys à Ieperlée’ opgericht. De aanleg van het kanaal vorderde zeer goed. Om echter ter hoogte van het huidige domein de heuvel te overbruggen dienden er een tunnel of enorme sleuf gegraven ( letterlijk) te worden. Hier kwam men tegenover de natuur te staan en na diverse enorme aardverschuivingen en instortingen werd het project afgeblazen. Men stond intussen ook voor de 1ste WO. Diezelfde heuvelrug was in die tijd niet bebost en had een dominante plaats in het landschap, cruciaal voor de militairen. Er werd hier dan ook een serieuze veldslag uitgevochten tot men met graven van tunnels en plaatsen van tonnen dynamiet onder de Duitse stellingen, deze de lucht kon inblazen. Getuigenis hiervan zijn de enorme kraters en gedenkplaatsen.

definitief opgeborgen en de omgeving werd opnieuw door de natuur ingepalmd. Dit resulteerde in hetgeen waar we thans doorheen wandelen ... een prachtig natuurgebied!

 

Astrolab I en II: nu wat meer technisch.  Door de gids werden wij ingewijd in de wereld van de ‘astronomie’. Wij kennen nu het verschil tussen een lenzen- en een spiegelkijker. Het slijpen van een lens zou ook voor ons geen probleem meer mogen zijn en de proefjes met stijgende warme lucht en dalende koude lucht waren leerrijk.

De nachtelijke uren achter de sterrenkijker behoren weldra ook tot het verleden, vermits de ingewijden weldra de kijkers kunnen sturen en beelden binnenhalen van thuis uit. Wij stonden ook verstomd van het prachtige materiaal waarover deze mensen beschikken.

Verder werd er een mooie film geprojecteerd over de marslander ‘Curiosity’, echt toptechnologie.

 

Zaterdagavond: een zeer smaakvol avondmaal, tot in de puntjes verzorgd, gevolg door een niet te vergeten dansavond/nacht. Vermits de zangermuzikant de vader is van de uitbaatster, mocht hij zeker niet onderdoen. En… dat deed hij ook niet. Die man bleef maar zingen en paste zich wonderwel aan aan de groep. De dansvloer was dan ook continu bezet tot zondagmorgen 2 uur. De meesten van ons zaten tegen 3 uur onder de wol. We moesten ook fit zijn voor de volgende dag.

 

Zondag 9 uur, of moet ik zeggen 8u30. Aanschuiven aan het restaurant voor de ontbijttafel.

De groep groeide ook nog wat aan met deelnemers die enkel zondag konden komen voor de kers op de taart: het programma 2014 !!!

In een overvolle zaal werd dan het mooi gevuld programma voor 2014 uit de doeken gedaan. Er werd al serieus gebladerd in agenda’s en  heel wat deelnemers waren duchtig aan het aanduiden en reserveren van periodes op hun kalender. Via een infoblad konden wij ook nog onze interesse voor de activiteiten melden aan de organisatoren.

 

Slot: weerom een prachtig weekend. Ook de weergoden hadden de oproep van de Zwervers aanhoord. Een mooi overzicht van het voorbije jaar, en een zeer mooi programma voor volgend jaar. Tot dan !!!

 

J.V.